ازموینه

په التقوی لوړو زده کړو موسسه کې د دواړو پوهنځیو (حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد) محصلین په لاندې ډول ارزیابي کیږي:

  • په ټولګي کې فعالیت، اخلاق او حاضري = ۱۰ نمرې
  • لنډ سیمینار او ټسټ= ۵ نمرې
  • کورنۍ دنده او عملي کار= ۵ نمرې
  • ۲۰ فیصده ازموینه= ۲۰ نمرې
  • وروستنۍ ازموینه= ۶۰ نمرې